Fu000815-41k.jpg (50192 bytes)

Bild 8 © 2001 Gunnar Rådberg

Apmofallet i Piteälven.