Berättelser

Förord

Jag började att skriva fiskedagbok 1995 och upptäckte snabbt att det var roligt att skriva om flugfiske. Med dagboksanteckningarna som grund har jag sedan försökt skriva "riktiga" fiskenoveller. Det hela är för eget nöjes skull men jag publicerar berättelserna här med förhoppningen att flera flugfiskare kommer att tycka om dem. De fyra första berättelserna är från 1995. Då bodde jag i Jämtön och mitt "hemmavatten" var Räktforsen i Kalixälven. Den femte berättelsen är från 1996 och handlar om en av mina första lyckade fisketurer till Laisälven. Min fiskekamrat på den turen heter precis som jag, Gunnar. Den sjätte är från 1997 och handlar om en lyckad kväll vid Laisluspen. Berättelsen "Nybörjartur" är från 1998. "Några korta kast i september" är från säsongen 2000.

Mycket nöje!

Gunnar Rådberg

P0003248m.jpg (32546 bytes)
Nattfiske vid Sadeforsen, Laisälven i juli 2000