Varför har jag gjort en hemsida?

Det har varit otroligt stimulerande och roligt att skriva texterna och redigera alla fotografier. Själv är jag mycket nöjd med resultatet. Men förutom rent egoistiska skäl finns det också en allvarligare mening med denna hemsida.

Hoten mot våra strömmande vatten är idag många: Försurning, gifter och inte minst det ständiga hotet från vattenkraftens utbyggnad. Vattenkraftsintressen gör återkommande försök att skapa opinion för att få återuppta utbyggnaden av våra stora, orörda älvar. Detta trots att de är skyddade som nationalälvar. Med dagens energipolitik finns det också ett direkt hot mot många små vattendrag.

Ett bra sätt att rädda våra rinnande vatten med dess storslagna natur är att öka naturintresset hos människor. Fiske, och i synnerhet flugfiske, är en utmärkt inkörsport till att lära sig uppskatta naturen kring vattendragen. När flugfiskaren börjar förstå livsvillkoren för både insekter och fiskar ökar fiskefångsterna. Men den största fångsten är nog det naturintresse som de allra flesta utvecklar. När fler och fler människor börjar att vistas vid vår vattendrag, ökar värdet av att bevara vattendragen orörda. Medaljens baksida är det ökade fisketryck som följer. Detta i sin tur kräver ökade fiskevårdsinsatser.

Det är min förhoppning att min hemsida bidrar till att öka intresset för flugfisket och därmed också indirekt till att orörda vattendrag skyddas.

Hemsidan vänder sig speciellt till nybörjare inom flugfisket. Under rubriken "För novisen" hoppas jag att nybörjaren finner tillräckligt med information för att kunna komma igång med flugfisket.

Hemsidan är helt och hållet ett privat initiativ och jag har ingen koppling till något företag eller organisation.

Välkommen till "Strömsträckan" !

Gunnar Rådberg

Fu990729-11m.jpg (21253 bytes)
Smörboll vid en fjälljokk.
Trollius europaeus.
Globe flowers at a small mountain stream.

 

 

Fors3.jpg (21405 bytes)
Harrjokken skymtar mellan björkgrenarna.
The grayling stream glitters through the birches.