Grundläggande kastteknik

Innan du åker ut på din första fisketur bör du först träna lite kastteknik. Detta gör man lämpligast på en gräsmatta. Knyt på en fluga där du knipsat av krokböjen. Det kan vara lite riskabelt att direkt börja med en riktig fluga med krok och hulling.

Grunden i flugkastet ligger i att pendla med spöt fram och tillbaka och successivt förlänga linan i luften, tills man nått önskad kastlängd. Har du en långsam dubbeltaperad lina går det bra att pendla mellan "klockan 10 och 14". Har du en snabbare klumplina skall man korta av pendelrörelsen och pendla mellan "klockan 11 och 13". När linan är framför fiskaren kallas det framkast och när linan är bakom fiskaren kallas det bakkast. Lina som dras ut ur rullen och hamnar vid fötterna kallas för löslina.

Till att börja med är det enklast att lära sig att lyfta en redan utlagd/kastad lina och göra ett bakkast och sedan avsluta med att lägga ut linan direkt i framkastet. Detta motsvarar en vanlig fiskesituation i strömmande vatten då man ofta lyfter linan som drivit med strömmen och lägger ut ett nytt kast snett uppströms.

Dra ut cirka fem meter lina och sträck ut den på marken framför dig. Fatta spöt med din kasthand och håll det rakt fram, med spöspetsen lågt över marken. Ta tag i fluglinan framför rullen med din fria hand. Lyft sedan spöt bestämt med jämn kraft samtidigt som du för armen rakt bakåt. Avsluta armrörelsen när spöt pekar snett bakåt på "klockan 14". Fluglinan far nu med hög hastighet bakåt och innan du påbörjar framkastet måste du hålla spöt stilla ett kort ögonblick så att linan hinner räta ut sig i luften. Titta bakåt över axeln och ögonblicket innan linan rätar ut sig påbörjar du framkastet genom att föra spöt fram till "klockan 10. Om du skall göra ett nytt bakkast skall du göra en konstpaus och låta linan räta ut sig innan ett nytt bakkast påbörjas. Nu gäller det dock att avsluta kastet och få lina och tafs någorlunda sträckt när den landar. Detta åstadkoms genom att ge lite extra tryck i framkastet och när spöt når "klockan 10" viker du ned spöt horisontellt och släpper taget om fluglinan med din fria hand.

Under pendelrörelsen skall handleden hållas relativt styv och armen skall också pendla fram och tillbaka. Om du hör pisksnärtar kastar du för hårt och väntar inte ut linan tillräckligt. Öva detta kast tills du tycker att du kan lyfta och lägga tillbaka linan med sträckt tafs. Prova sedan med att öka linlängden med några meter och öva tills det fungerar.

För att kunna förlänga linan i luften måste man behärska både bak- och framkast. Lyft linan som förut och genomför ett bakkast. Påbörja framkastet när du väntat ut linan i bakkastet och stanna spöt vid "klockan 10". Gör en ny konstpaus och påbörja ett nytt bakkast. Håll sedan fluglinan i luften en stund genom upprepade fram- och bakkast. Det gäller att hitta rytmen där man väntar ut fluglinan i luften. Avsluta kastet som förut och försök få en sträckt tafs. När du har någorlunda kontroll på detta är det dags att prova att förlänga lina.

Lyft lina och genomför ett bakkast och påföljande framkast. Förlänger linan gör du genom att med din fria hand dra ut lina från rullen när du påbörjar nästa bakkast. Genom att kasthanden för spöt bakåt samtidigt som du drar ut lina med fria handen, kan du dra ut nästan två meter fluglina åt gången. Nu bör du dock inte dra ut mer än max en meter. Linan håller du fast i handen tills fluglinan är på väg att räta ut sig i framkastet. Då öppnar du handen och låter linan glida mellan fingrarna tills den är sträckt. När bakåtkastet påbörjas igen drar du ut ny lina från rullen.

Förlänga lina kan man göra direkt i första bakkastet när man har bättre kontroll på linan. Genomför först en till två förlängningar i bakkasten och försök sedan avsluta kastet med sträckt tafs.

Kasttekniken handlar helt och hållet om rytmkänsla och "timing". Med lite träning kommer du så småningom att känna rätta rytmen och till slut hittar du också rätt avvägning av kraften som behövs för avslutningen. Träna i flera korta pass hellre än att hålla på i några få långa. När du någorlunda kontrollerat får ut fluglinan mellan 5-10 meter, kan du kasta tillräckligt långt för att börja fiska i strömmande vatten.

För närvarande finns inga bilder som visar de olika kastmomenten.

 

Kastgrepp2.jpg (7779 bytes)

Så här håller man i spöt.