Flugtips

Piteälven
Jag använder de vanliga flugorna för harr och öring; superpuppan, varianter av europea 12 och  dagsländeimitationer. Senare på säsongen går även myror och getingar bra. Jag har noterat att det förekommer rikligt med nattsländepuppor som har olivgrön kropp. Troligtvis är det en kamoflagefärg eftersom Piteälvens vatten så här högt upp är grönskimrande.

 

Laisälven
Imitationer av nattsländor och dess puppstadie utgör vanligtvis grunden för flugfiske i strömmande vatten och Laisälven är inget undantag. I min flugask representeras de av superpuppor och varianter av europea 12.  Nattsländorna i Laisälven har vanligtvis en ljusbrun kropp och jag fiskar därför uteslutande med bruna varianter. Förutom nattsländor finns ytterligare några flugor som man bör ha med sig. Tidigt under säsongen förekommer ibland rikligt med gul forsslända. Främst öringen men ibland även harren kan då vara helt selektiv och enbart ta på gula flugor. Den svarta hagtornsflugan kan vissa år förekomma i stor mängd. Den regniga sommaren 1998 var harrmagarna fulla av dessa flugor. Jag brukar fiska med en variant av rackelhanen med svart kropp och vit vinge. Alla svarta flugor med ljusa vingar som exempelvis coachman bör vara bra när hagtornsflugor kläcker. Under höstfisket använder jag främst imitationer av myror och ibland även getingar.
Sommaren 2000 fiskade jag framgångsrikt med en variant av en nattsländepuppa som helt enkelt var en europea 12 utan vinge. Det var av en ren slump en julinatt vid Sadeforsen som jag kom på att fiska med denna vingeslösa variant. Harren hade börjat att vaka ordentligt i en strömkant alldeles intill land. Jag provade som vanligt med en högt flytande europea 12 med polyvinge. Harren var dock helt ointresserad och kunde vaka precis intill flugan utan att hugga. Med en europea 12 med fjädervinge fick jag några tveksamma hugg. Men när vingen lossnade och flugan låg djupt i vattenytan högg harren utan minsta tvekan. Sedan dess har jag fiskat mycket med denna "europeapuppa" och jag tycker att den fiskar bättre än andra puppor som exempelvis klinkhammer.

 

Viejeströmmen och Dellikälven
Här är mitt fiske inriktat mot torrflugefiske efter vakande öring. Nattsländor är naturligtvis även här gångbara men framförallt är det under kläckning av dagsländor som jag haft det mest givande fisket. Jag kan inte artbestämma dagsländorna jag sett med de vanligaste arterna är mörkbruna eller ljust olivgröna. De är ganska stora och kan bindas i storlek 12 eller till och med i storlek 10. Flugorna bör imitera dunstadiet där vingarna vanligen har en ljusare variant av kroppsfärgen eller är ljusgrå.

 


P0002671m.jpg (19929 bytes)
Dagslända (dunstadie) från Viejeströmmen

P0004216m.jpg (20142 bytes)
Hagtornsflug från Laisälven.