Fiskeetik

Etiska regler för sportfiske är något som börjat diskuteras på senare år. Det är nu allt vanligare att föreningar och organisationer sätter egna etiska regler för fiske och vistelse i naturen. Reglerna är ofta en blandning av hur man beter sig i naturen, hur man förhåller sig mot andra människor och hur man behandlar fisken.

I Sverige känner jag till två föreningar med hemsidor på internet med egna etiska regler. Det är "Skandinaviska harrsällskapet" (SHS) och en liten förening med namnet "Sportfiske för morgondagen" (SFM). Ulf Pierrou har en hemsida med mycket läsvärt om fiskeetik. Hans inställning till fiske tilltalar mig mycket. Länkar till dessa tre hemsidor finns under fliken "Länkar".

SHS rekommendationer för harrfiske är (något förkortad version):

 • Sällskapets medlemmar förbinder sig att alltid respektera de regler som gäller vid fiskevattnet.
 • Vada försiktigt så att inte vattenlevande insekter och fiskens lekbottnar störs i onödan.
 • Undvik att fiska under tiden för harrleken på våren.
 • Visa hänsyn mot andra sportfiskare och gå inte i vägen för den som var där före dig.
 • Skräpa inte ned i naturen. Ta till vara nylonlinor, förpackningar och annat.
 • Gör kampen kort och stressa inte fisken i onödan.
 • Harren har en relativt snabb tillväxt, ca 5-7 cm per år, men det tar ändå 4-6 år innan den är lekmogen, varför det är viktigt att respektera minimimåttet.
 • Bedriv aldrig lustfiske med återutsättning om det råder något som helst tvivel om att fisken inte kommer att repa sig snabbt.

Sportfiske för morgondagen (SFM) verkar enligt deras hemsida mest förespråka "no kill" principen, det vill säga att all fisk skall återutsättas. Deras etiska regler omfattar dock även möjligheten att avliva fisken för att behålla den.

SFM:s etiska regler är:

Fiskaren:

 • Skall alltid verka för försvar av natur och miljö samt att efter förmåga stödja allt arbete till skydd för och förbättring av fiskbeståndet genom aktiv fiskevård.
 • Skall alltid förvärva erfoderliga tillstånd till sportfiske och inte missbruka allemansrätten.
 • Skall före fisket skaffa sig kännedom om gällande bestämmelser såsom fredningstider , fredningsområden samt ömtålig natur.

Fisken:

 • Ska inte dödas i onödan.
 • Skall varsamt sättas tillbaka i vattnet om den inte behålls.
 • Skall omedelbart avlivas om den behålls.

Fisket:

 • Skall utövas på ett sportfiskemässigt sätt och eftersträva principen: en FISKARE ett SPÖ, en LINA och ENKELKROK.
 • Skall utövas med känsla för det levande och förståelse för att de olika fiskarterna skall kunna leva vidare.
 • Får ej ske där förbud råder. Eller efter lekande eller lekvandrande fisk.

Mina egna funderingar kring etiska regler
Personligen tycker jag att den viktigaste principen för allt fiske är att ta hänsyn till fiskevattnets naturliga reproduktionsförmåga. Ingen överfiskning är i längden hållbar även om fisket sker med fluga. Själv tycker jag att det är viktigt att reglerna tillåter att man får ta upp en fisk för att tillaga den vid fiskevattnet. Eftersom jag bor i Norrbotten med många mycket bra fiskevatten är detta idag inget problem för mig.

Länsstyrelsens kommunkort för fiske ovanför odlingsgränsen har från och med år 2000 nya regler. Det är nu endast tillåtet att ta upp fem öringar eller harrar per fiskare och dag. Detta är en mycket generös tilldelning som jag inte på långa vägar utnyttjar. Men principen är mycket viktig. Fiske i fjällvärlden är till för nöje och rekreation. Det är inte meningen att man skall idka husbehovsfiske och fylla frysboxen med fisk.

Jag har skrivit ner några punkter som jag försöker eftersträva i så stor utsträckning som möjligt. Listan kan göras både kortare och längre men speglar mina erfarenheter vid fiskevattnen. Hullinglösa krokar är något jag började använda hösten 1999. Fiske med hullinglösa krokar ger faktiskt en extra krydda spänning vid intagningen. Jag har också blivit förvånad över att det är så få fiskar jag tappat under intagningen, och jag kan inte direkt säga att jag tappar fler fiskar idag än när jag använde krok med hulling.

Allmänt

 • Visa hänsyn mot alla människor som vistas i naturen.
 • Undvik att vara alltför högljudd, spela musik mm.
 • Visa hänsyn och respekt mot naturen, både djur och växter.
 • Respektera och följ allemansrätten.
 • Skräpa inte ned, ta med allt skräp hem.
 • Släng inte gammal lina.
 • Använd gamla eldplatser.
 • Elda aldrig direkt på stenhällar.
 • Bryt inte grenar alldeles intill eldplatser, ta gärna med ved hemifrån.
 • Låt inte skräp ligga kvar i eldstaden. Fiskrens eller folie som man stekt fisk i, kommer djur och fåglar att riva ut.

Under fisket

 • Begränsa "catch and release" fisket. Försök koppla av istället, laga mat, koka kaffe, spana efter vak, njut av naturen, stressa inte.
 • Respektera regler vid fiskevattnen.
 • Ta inte upp mer fisk än du kan äta vid fiskevattnet.
 • Döda fisken omedelbart när du fångat den.
 • Använd hullinglösa krokar i så stor utsträckning som möjligt.
 • Använd inte för tunna tafsar.
 • Drilla inte fisken i onödan.
 • Ta inte i fisken om du kan låta bli när du tänker släppa tillbaka den.
 • Gå inte för nära andra som fiskar utan att först pratat med dem.
 

Hullinglos1.jpg (5226 bytes)
Fluga med intryckt hulling.