Dagens bilder

Lördag 23 september

Så här sent i september är flugfisket efter harr inne i elfte timmen. Björkarna har släppt sina löv och älven kantas av ett grått, glest grenverk. Asparna har dock kvar en stor del av sina löv och lyser solgula till oranga i solskenet.

Fisket styrs helt av vädret. Det krävs solsken och vindstilla för att harren skall börja vaka. Harren börjar som regel att vaka först långt in på eftermiddagen.

Lördagen var lite blåsig och hela dagen gick utan att jag såg ett enda litet vak. När det började att skymma började tre harrar att vaka. Jag provade med en myra men fick ingen reaktion från harren. Jag knöt då på en superpuppa och när den började att stripa högg en liten harr på cirka 3 hg. I nästa kast högg harr nummer två. Den var lite större än den första, cirka 4 hg, men den fick också gå tillbaka. Den tredje harren var av vaket att döma rejält stor. Tyvärr vakade den ett par meter längre ut än jag kunde kasta.

P0004081m.jpg (39231 bytes)
Aspen har fortfarande kvar löven.
There are still leaf on the aspen trees. The Lais River 23 September 2000.

P0004104m.jpg (34864 bytes)
Nu är det lågvatten med långa steniga stränder. Strömsträckan nedanför Sadeforsen.
Low water level at The rapid Sadeforsen. The Lais River 23 September 2000.